Ochrana údajov, cookies a zodpovednosť


Zmeniť nastavenia ochrany údajov a súborov cookie:

Nasledujúcim tlačidlom otvoríte text poznámky o používaní súborov cookie, pomocou ktorého môžete zmeniť súvisiace nastavenia ochrany údajov.

Zodpovednosť za obsah sk.regex-escape.com:

Obsah stránok z sk.regex-escape.com bol vytvorený veľmi opatrne. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu sa neposkytuje žiadna záruka. Ako poskytovateľ služieb zodpovednosť podľa § 7 Abs.1 TMG za vlastný obsah na stránkach sk.regex-escape.com platí v súlade so všeobecnými zákonmi. Podľa §§ 8 až 10 TMG však ako poskytovateľ služieb neexistuje povinnosť monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť za tento odkaz je však možná najskôr od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom právnom porušení. Hneď ako sa dozvieme o príslušných porušeniach právnych predpisov, bude tento obsah čo najskôr odstránený.

Zodpovednosť za odkazy na sk.regex-escape.com:

Ponuka z sk.regex-escape.com môže obsahovať odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemá prevádzkovateľ sk.regex-escape.com žiadny vplyv. Preto nie je poskytnutá záruka na tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Ak sa dozvieme o porušení zákona, budú tieto odkazy čo najskôr odstránené.

Autorské práva:

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľom webových stránok na stránkach sk.regex-escape.com podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Na rozmnožovanie, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek iný typ využívania mimo hranicu autorských práv je potrebný písomný súhlas autora, tvorcu alebo prevádzkovateľa. Akékoľvek sťahovanie a kópie tejto stránky sú povolené iba na súkromné použitie. Akékoľvek komerčné použitie je zakázané bez výslovného súhlasu oprávneného autora! Pokiaľ obsah na stránkach sk.regex-escape.com nebol vytvorený samotným prevádzkovateľom stránky, sú dodržané autorské práva tretích strán. Za týmto účelom je obsah tretích strán označený ako taký. Ak by sa porušenie autorských práv aj tak prejavilo, požiadame vás, aby ste nás o tom zodpovedajúcim spôsobom informovali. Ak sa dozvieme o porušení zákona, bude tento obsah čo najskôr odstránený.

Ochrana údajov v skratke:

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi pri návšteve našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, s ktorými sa môžete osobne identifikovať. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom pod týmto textom.

Zber údajov na našom webe

Kto je zodpovedný za zber údajov na tomto webe?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v tiráži tohto webu.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sú vaše údaje zhromažďované, keď nám ich oznámite. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sú automaticky zaznamenávané našimi IT systémami, keď navštívite webovú stránku. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. Internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na náš web.

Na čo vaše údaje používame?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom upozornení. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky možno štatisticky vyhodnotiť vaše správanie pri surfovaní. To sa deje predovšetkým pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Vaše správanie pri surfovaní sa zvyčajne analyzuje anonymne; správanie pri surfovaní sa nedá vysledovať späť k vám. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť pomocou nepoužívania určitých nástrojov. Podrobné informácie o tomto nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Všeobecné a povinné informácie:

Datenschutz

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napr. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka pre zodpovedný orgán

Zodpovedným orgánom pre spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

deLuxeTuning.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@regex-escape.de


Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, emailové adresy a pod.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné iba s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačuje neformálny e-mail. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného pred zrušením zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo na odvolanie k príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu. Príslušným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je štátny úradník pre ochranu údajov federálneho štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky, na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, ktoré boli odovzdané vám alebo tretej strane, v bežnom strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to, iba ak je to technicky možné.

Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci príslušných zákonných ustanovení máte právo bezplatne získať informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a v prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky k predmetu osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom upozornení.

Námietky proti reklamným e-mailom

Týmto namietame proti používaniu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti vytlačenia na odosielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú nevyžiadané e-maily.

Zber údajov na našom webe:

Cookies

Niektoré z internetových stránok používajú takzvané cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a uložené vo vašom prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „súbory cookie relácie“. Po vašej návšteve sa automaticky odstránia. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie, a povoliť súbory cookie iba v jednotlivých prípadoch, vylúčiť prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne a aktivovať automatické mazanie súborov cookie po zatvorení prehľadávača. Ak sú súbory cookie deaktivované, môže byť funkčnosť týchto webových stránok obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie alebo na zaistenie určitých požadovaných funkcií (napr. Funkcia nákupného košíka), sú uložené na základe článku 6 ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak sú uložené iné súbory cookie (napr. Súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), bude sa s nimi v tomto vyhlásení o ochrane údajov zaobchádzať oddelene.

Kategória „Funkcie“ súborov cookie

Súbory cookie v kategórii „Funkcie“ sú čisto funkčné a potrebné na prevádzku webových stránok alebo na implementáciu určitých funkcií. To znamená, že poskytovateľov v tejto kategórii nemožno deaktivovať.

poskytovatelia

 • sk.regex-escape.com

Kategória súborov cookie „Použitie“

Súbory cookie z kategórie „Používanie“ pochádzajú od poskytovateľov, ktorí poskytujú určité funkcie alebo obsah, napríklad funkcie sociálnych médií, videoobsah, písma atď. Poskytovatelia v tejto kategórii ovplyvňujú, či všetky prvky na stránke fungujú správne.

poskytovatelia

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Kategória súborov cookie „meranie“

Súbory cookie z kategórie „Meranie“ pochádzajú od poskytovateľov, ktorí môžu analyzovať prístup na webovú stránku (samozrejme anonymne). Poskytuje prehľad o výkonnosti webových stránok a o ich vývoji. Z toho možno odvodiť opatrenia, napríklad na dlhodobé zlepšenie lokality.

poskytovatelia

 • google.com

Kategória cookies „Financovanie“.

Súbory cookie z kategórie „Financovanie“ pochádzajú od poskytovateľov, ktorých služby financujú prevádzkové náklady a časť ponúk webových stránok. To podporuje dlhodobé prežitie webovej stránky.

poskytovatelia

 • google.com

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela. Sú to tieto:

 • Typ a verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • Adresa URL sprostredkovateľa
 • Názov hostiteľa prístupového počítača
 • Čas požiadavky servera
 • IP adresa

Tieto údaje nebudú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zaznamenávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky - na to je potrebné zaznamenať súbory denníka servera.

Sociálne médiá:

Zásuvné moduly pre Facebook (tlačidlo páči sa mi a zdieľať)

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky sociálnej siete Facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Pluginy Facebook môžete spoznať podľa loga Facebook alebo tlačidla „Páči sa mi to“ na našej webovej stránke. Prehľad doplnkov na Facebooku nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pri návšteve našej webovej stránky vytvorí doplnok priame spojenie medzi vašim prehliadačom a serverom Facebook. Facebook prijíma informácie, že ste navštívili našu stránku s vašou IP adresou. Ak počas prihlásenia do svojho účtu na Facebooku kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku, môžete prepojiť obsah našich stránok s vašim profilom na Facebooku. Toto umožňuje spoločnosti Facebook priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ stránok nemáme vedomosti o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook. Viac informácií o tomto nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Facebook na: https://de-de.facebook.com/policy.php

Ak si neželáte, aby Facebook mohol priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku.

Doplnok Google+

Naše stránky využívajú funkcie Google+. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zhromažďovanie a šírenie informácií: Pomocou tlačidla Google+ môžete publikovať informácie na celom svete. Vy a ďalší používatelia dostávate prispôsobený obsah od spoločnosti Google a našich partnerov prostredníctvom tlačidla Google+. Google ukladá informácie, ktoré ste dali +1 pre určitý obsah, aj informácie o stránke, ktorú ste si zobrazili po kliknutí na +1. Vaše +1 sa môže zobraziť ako nápoveda spolu s vašim profilovým menom a fotografiou v službách Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google, alebo na iných miestach na webových stránkach a v reklamách na internete.

Google zaznamenáva informácie o vašich aktivitách +1, aby zlepšil služby Google pre vás a ostatných. Na to, aby ste mohli používať tlačidlo Google+, potrebujete globálne viditeľný, verejný profil Google, ktorý musí obsahovať aspoň meno zvolené pre profil. Tento názov sa používa vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch môže tento názov nahradiť aj iné meno, ktoré ste použili pri zdieľaní obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. Totožnosť vášho profilu Google sa môže zobrazovať používateľom, ktorí poznajú vašu e -mailovú adresu alebo ktorí majú o vás iné identifikačné údaje.

Použitie zhromaždených informácií: Okrem vyššie uvedených účelov budú poskytnuté informácie použité v súlade s príslušnými predpismi spoločnosti Google o ochrane údajov. Google môže zverejňovať súhrnné štatistické údaje o činnostiach +1 používateľov alebo ich odovzdávať používateľom a partnerom, ako sú vydavatelia, inzerenti alebo prepojené webové stránky.

Analytické nástroje a reklama:

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „cookies“. Sú to textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov cookie Google Analytics je založené na článku 6 ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať tak svoje webové stránky, ako aj svoju reklamu.

Anonymizácia IP

Na tomto webe sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Výsledkom bude, že spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu pred jej odoslaním do USA skráti. Úplná adresa IP bude odoslaná na server Google v USA a tam bude vo výnimočných prípadoch skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na webových stránkach a na poskytnutie ďalších služieb prevádzkovateľom webových stránok týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. IP adresa prenášaná vašim prehliadačom ako súčasť Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

Doplnok prehliadača

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a týkajúcich sa vášho používania webových stránok (vrátane vašej adresy IP) a v spracovaní týchto údajov stiahnutím doplnku prehľadávača dostupného pod nasledujúcim odkazom a inštaláciou: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Námietka proti zberu údajov

Kliknutím na tlačidlo nižšie môžete zabrániť službe Google Analytics v zhromažďovaní vašich údajov. Tu sa zobrazujú informácie a možnosti nastavenia používania súborov cookie. Kliknutím na „“ deaktivujete okrem iného zhromažďovanie vašich údajov v našom účte Google Analytics:

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje o používateľoch, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Spracovanie údajov objednávky

Uzavreli sme zmluvu o spracovaní údajov so spoločnosťou Google a plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

Demografické charakteristiky v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať prehľady, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z inzercie orientovanej na záujmy od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je popísané v časti „Námietka proti zhromažďovaniu údajov“. Táto webová stránka používa funkciu „demografické charakteristiky“ spoločnosti Google. Analytics. To umožňuje vytvárať prehľady, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z inzercie orientovanej na záujmy od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je popísané v časti „Námietka proti zhromažďovaniu údajov“.

Google AdSense

Táto webová stránka používa Google AdSense, službu na integráciu reklám od spoločnosti Google Inc. („Google“). Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu použitia webových stránok. Google AdSense používa aj takzvané webové majáky (neviditeľná grafika). Tieto webové signály môžu byť použité na vyhodnotenie informácií, ako je napríklad návštevnosť týchto stránok.

Informácie generované súbormi cookie a web beacon o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a poskytovaní reklamných formátov sa prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch v Spojených štátoch. Tieto informácie môže spoločnosť Google postúpiť zmluvným partnerom spoločnosti Google. Google však nebude zlúčiť vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré sú o vás uložené.

Ukladanie súborov cookie AdSense je založené na čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať tak svoje webové stránky, ako aj svoju reklamu.

Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov, ktoré o vás zhromažďuje spoločnosť Google, spôsobom opísaným vyššie a na účely uvedené vyššie.

Pluginy a nástroje:

Webové písma Google

Táto stránka používa na jednotné zobrazovanie typov písma takzvané webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do medzipamäte prehliadača, aby mohol správne zobrazovať texty a písma.

Z tohto dôvodu sa musí používaný prehliadač pripojiť k serverom Google. Toto dáva spoločnosti Google poznanie, že na našu webovú stránku sa pristupovalo prostredníctvom vašej adresy IP. Používanie Google Web Fonts sa deje v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. F GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov: https://www.google.com/policies/privacy/


Šou