Online RegEx Escape

Tento online nástroj na únik z regulárneho výrazu unikne všetkým špeciálnym znakom spätnou lomkou, aby ste mohli použiť svoj text / reťazec / vzor v regulárnom výraze – online escaper používa funkciu PHP preg_quote() .

Tvoj prispevok:

Výsledok, uniknutý text:

Online únikový program pre regulárny výraz pre:

 • RegEx Escape pre C#
 • RegEx Escape pre PHP
 • RegEx Escape pre Java
 • RegEx Escape pre JavaScript
 • Regex escape pre js
 • RegEx únik pre JQL
 • RegEx Escape pre SQL
 • RegEx escape pre akýkoľvek druh kódu, reťazca alebo vzoru

Šou

RegEx: Ktorým znakom je potrebné uniknúť?

Špeciálne znaky regulárneho výrazu, ktoré musia byť v regulárnych výrazoch zakódované, sú:

 • .
 • \
 • +
 • *
 • ? [
 • ^
 • ]
 • $
 • (
 • )
 • {
 • }
 • =
 • !
 • <
 • >
 • |
 • :
 • -

Tento bezplatný online nástroj na escapovanie regulárneho výrazu používa funkciu preg_quote() PHP, ktorá vám pomôže escapovať text na použitie v regulárnych výrazoch !